Film o projekcjie "Vidomi - Kontynuacje"

Film about the project "VIDOMI - Continuation"

12.02.2016
Laski, Warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza

We want to present the film about the second stage of the project "VIDOMI - Continuation" based on leading workshops for blind and visually-impaired young people in Laski, Warsaw, Szczecin, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza.

Click here and watch the film: https://www.youtube.com/watch?v=01O-2oWJ0XU&feature=youtu.be

The first workshops took place on September 19th in Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej in Laski, and it was connected with the presentation of "VIDOMI" performance on September 21st at 1.00 pm in Instytut Teatralny in Warsaw. Next workshops took place on October 14th in Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. Dr Zofii Galewskiej in Warsaw and on October 28th in Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej in Dąbrowa Górnicza. On December 18th we will perform "Vidomi” in Kana Theatre in Szczecin. On December 19th we will lead music and dance workshops in Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 in Bydgoszcz, and on December 20th we wil perform „Vidomi” in Miejskie Centrum Kultury in Bydgoszcz.

Warsztaty w Laskach oraz pokaz spektaklu w Instytucie Teatralnym w Warszawie realizowany był w ramach projektu "Vidomi – kontynuacje" finansowanego z programu "Młodzi niepełnosprawni- sprawni z PZU" Fundacji PZU oraz projektu "Kultura w terenie" finansowanego z programu "Kultura Dostępna" Narodowego Centrum Kultury. 

Warsztaty i spektakle w Szczecinie i Bydgoszczy były realizowane w ramach projektu "Vidomi- kontynuacje" finansowanego z programu Fundacji PZU "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU" oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.