Premiera koncertu "Engi Vengi"

Premiera koncertu "Engi Vengi"

24.08.2014
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na premiere koncertu "Engi Vengi", w wykonaniu Chóru Teatru CHOREA, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2014, w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi.

data: 24 sierpnia 2014,
miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2014

 

"Engi vengi" to kolejna muzyczna propozycja Chóru Teatru CHOREA. Grupa ta powstała w 2011 roku i od tego czasu towarzyszy muzycznym działaniom Teatru CHOREA, kolekcjonując i opracowując pieśni z całego świata. Tym razem sięgamy do repertuaru muzyki bałkańskiej. W koncercie usłyszymy m.in. tradycyjne pieśni bułgarskie z regionu szopskiego i rodopskiego. Nie zabraknie też akcentów macedońskich. Będą wielogłosy i dysonanse, pieśni frywolne i rzewne, ale przede wszystkim bogactwo ornamentów i nieparzystych rytmów. Koncert prowadzi Elina Toneva - pieśniarka i aktorka, urodzona w Sofii, stolicy Bułgarii.

Chór Teatru CHOREA to formacja muzyczna, która powstała latem 2011 roku przy Teatrze CHOREA w Łodzi. To grupa muzycznych fascynatów, których różni wiele: wiek, doświadczenie, zainteresowania, pochodzenie. Łączy pasja do muzyki i śpiewania. Grupa ma na swoim koncie udział w wielu projektach muzycznych i teatralnych, między innymi: "Oratorium Dance Project" nagrodzonym „Energią Kultury 2011” oraz „Złotą Maską”, udział w spektaklach Teatru CHOREA „Bachantki”, „Szpera ‘42”, w koncercie CHOREI "Lulabajki" z udziałem Natalii Przybysz.

Opracowanie muzyczne i prowadzenie chóru: Tomasz Krzyżanowski, Elina Toneva
Chór: Elizabet Araj, Joanna Chmielecka, Jacek Czapnik, Joanna Filarska, Sandra Gierzek, Michalina Jędrzejczak, Majka Justyna, Joanna Kłos, Aleksandra Kozioł, Marcin Kobyliński, Milena Kranik, Maria Mażewska, Anna Przybyt, Marta Rakowska, Marta Sterna, Justyna Sobieraj-Bednarek, Aleksandra Szałek, Elina Toneva, Paulina Tralewska, Jacek Witych
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Premiera: 24 sierpnia 2014, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2014

 

more

Premiera koncertu "Rytm Języka"

Premiera koncertu "Rytm Języka"

21.08.2014
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na premierę koncertu "Rytm Języka" Teatru CHOREA, z muzyką Tomasza Krzyżanowskiego, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2014, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

data: 21 sierpnia 2014
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2014 

 

"Rytm Języka" to koncert będący kontynuacją muzyczno-językowych poszukiwań Tomasza Krzyżanowskiego i Teatru CHOREA. Język i rytm są fascynujące. Panuje między nimi absolutne braterstwo. W języku jest rytm i rytm też jest językiem. To ekscytujące, że w tworzeniu muzyki można inspirować się tymi zjawiskami w obie strony, wychodząc raz od melodii, charakteru i brzmienia sylab, a innym razem od pulsu, umiejscowienia słów w czasie, akcentowania i wypowiadania głosek w określonym porządku, czy od rytmicznego kodu, w którego tkankę wplatamy poszczególne słowa i zdania. Melodia słów, intonacja, rytm zdań, fraz są jak pieśń języka. Można jej słuchać czy analizować jak partyturę muzyczną. Ta pieśń ma jednak formę otwartą. Można używać jej na różne sposoby, zmieniać jak  w kalejdoskopie.
Tak jak w kalejdoskopie jest miejsce na różne barwy, kształty, obrazy, emocje tak w koncercie "Rytm Języka" znajdują się pieśni i rytmy inspirowane językami świata. W tym muzycznym "mozaikonie" usłyszymy perski temperament, turecki orient, akadyjską tajemnicę, starogrecki patos, elficką magię, polską grę słów i inne.Tym razem staraliśmy się znaleźć w rytmie i brzmieniu języka to, co jest w stanie poruszyć i bezpośrednio dotknąć ludzkiej wrażliwości. Szukaliśmy możliwości otwarcia w wykonawcy i widzu innej perspektywy czasu, percepcji i świadomości.

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Występują: Maciej Bednarek, Joanna Chmielecka, Hubert Domański, Sandra Gierzek, Dominika Jarosz, Joanna Kłos, Milena Kranik, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Tomasz Krzyżanowski, Kuba Pałys, Justyna Sobieraj-Bednarek, Elina Toneva
Produkcja: Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Tomasz Krzyżanowski
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Premiera: 21 sierpnia 2014, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2014

 

more

RETROPERSPEKTYWY 2014 Zapraszamy!

Festival Retroperspectives 2014 !!!

21-25.08.2014
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki

http://www.retroperspektywy.com/en 

RETROPERSPEKTYWY 2014, will summarise 10 years of the CHOREA group and, more importantly, it will remain to serve as an open perspective for the theatre. And I do not mean only our theatre here, or only Polish theatre. It is the prospect of revitalisation of culture by redefining its social aspect. It is about embedding the artistic activity in a permanent social context, throughout various levels of depth and abstraction. In various environments, communities, always with new questions and without ready answers. I mean the environments which are normally excluded from culture and function beyond the social mainstream, the communities in which the words “theatre” and “art” are hardly ever used. It is only in such places and among such people that the artist’s actions are most promising, but also most risky at the same time.

What makes this festival so special among other theatre festivals in Poland? It presents the phenomena from the field of theatre, dance and music, which are all interrelated and close to one another in the sense of their policy, methodology, personality and aesthetics, and which all refer to what constitutes the essence of CHOREA’s activity. You come to this festival and see the effects of the artistic search of people and groups which collaborate with each other in various ways, go against the flow, break stereotypes and are totally hooked on their passions. Whining or laughter over the lack of values or disintegration of identity is no longer enough for them. Instead, they ask new questions about these values and our identity in art and fight for them.

Thanks to the presence of so many various artists, the festival proves that there is no point in distinguishing between the theatre of words, theatre of dance, theatre of music... This division has already become an anachronism in arts. Everything is either a live or deadly theatre, and all kinds of theatre should make equal use of the language, music and movement. These three means of communication with the audience may be subject to various accentuation, but the theatre is fully alive when all three speak with the same strength.

more

WARSZTATY W RAMACH FESTIWALU RETROPERSPEKTYWY 2014

Workshops on Retropespectives 2014 Festival

21-25.08.2014
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki

Join the amazing workshops on Retorperspektywy 2014 Festival!

Find more info on: http://www.retroperspektywy.com/en/warsztaty-en-us/earthfall-en-us/

 

more

Tomasz Rodowicz odznaczony Gloria Artis!

Gloria Artis for Tomasz Rodowicz

21.08.2014

Tomasz Rodowicz received the Gloria Artis Medal and a special letter from Minister of Culture and National Heritage - Młgorzata Omilanowska, on the 10th anniversary of CHOREA Theatre.

 

more

Zapraszamy na happening "Sztuka Promieniuje!"

Happening "ART RADIATES"

11.08.2014
na rogu ulic Piotrkowskiej i Stefana Jaracza w Łodzi (pod Magdą)

Join our happening on Monday, 11.08.2014, at 11:00 am, on the corner of Piotrkowska and Jaracza Street, and find out more about Retroperspectives 2014 Festival.

Watch the movie about the happening

more

ANTYTOKSYNA - wywiad z TOMASZEM RODOWICZEM i relacja w TVP3

"Antytoksyna" - interview with Tomasz Rodowicz

10.08.2014

Watch TV release on TVP Łódź (since 14:28 min.) about "ART RADIATES" happening, and read "ANTYTOKSYNA" - the interview with Tomasz Rodowicz.

more

Spektakl "Bachantki" w Austrii

"The Bacchae" in Austria

19.07.2014
Art Carnuntum Verein für Kunst Geschichte Theater Kultur

http://www.artcarnuntum.at/ 
http://youtu.be/ZfODH52XS9g

Date: 19.07.2014
Place: Amphitheatre of Petronell-Carnuntum, Art Carnuntum Verein für Kunst Geschichte Theater Kultur, A-2404 Petronell-Carnuntum, Austria
Time: 21:00

“The Bacchae”, directed by Tomasz Rodowicz, constitutes the third and final phase of facing Euripides’ most intriguing drama. It is also an attempt to retell this ambiguous play while using a different approach than the one employed in previous projects.

One of the contributors is the American dancer, choreographer and Musician Robert M. Hayden (long-running Ultima Vez collaborator; he also worked on choreography for CHOREA’s Oratorium Dance Project)

Chorea’s first attempt at “The Bacchae” resulted in the “Bakkus” stage play – an international production which was performed in 2006 in cooperation with Earthfall. This was a story about the conflict between law and religion, a warning against fanaticism on the one hand and the abuses of power on the other, a cautionary tale about the crisis of values and the terror of collective responsibility.

The second part – the “Śpiew Eurypidesa” (“Songs of Euripides”) stage play was a tale about collective madness and a warning against dangerous and bigotry-ridden practices. In a collective rapture, a group of women emerges form the choir and reaches for that which is the most intimate and carefully hidden in every individual, but which can also become threatening and lead to murder in a devotional ecstasy – both now and 2.5 thousand years ago. The songs activate dark emotions – energies which, in the presence of the half-god, half-man Dionysus, provoke a degraded ritual– an ambiguous celebration crowned with on a lynch on “the other one” who dares to transgress the social taboos.

“The Bacchae” is a confrontation of these two themes, relating these tensions to modern interpersonal relations. Modern society constitutes a group which is quick to define collective responsibility. With the fading presence of any understanding of a god, which is being replaced by false idols, it is easy to claim omniscience and omnipotence. It is easy to manipulate the emotions of others. Faced with the decay of values, religions and authorities, destruction and aggression towards others become the means of self-definition. In our culture, the necessity of cleansing through a sacrifice has been reduced to acts of scapegoating. Every single one of us feels a simultaneous need for order and chaos, for madness and harmony. Why are we the only species which engages in the slaughter of its own kind while longing deeply for love and the presence of a god?

Director: Tomasz Rodowicz
Choreography: Robert M. Hayden
Music: Tomasz Krzyżanowski
Cast: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Majka Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Janusz Adam Biedrzycki, Paweł Korbus, Maciej Maciaszek, Adrian Bartczak
Choir: Joanna Filarska, Sandra Gierzek, Joanna Kłos, Aleksandra Kozioł, Milena Kranik, Justyna Sobieraj-Bednarek, Marta Sterna, Elina Toneva, Paula Tralewska, Dara Weinberg, Tomasz Krzyżanowski
Premiere: 26.03.2012, Szwalnia Theatre, Lodz

more

ART- IMPULSY - warsztaty dla osób niewidomych

ART-Impulses Project

01.07-28.11.2014
Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

The project involves a series of theatre, movement, dance and music workshops for blind and visually-impaired young people, completed with the professional performance, created by the workshop participants, their instructors, teachers, young dancers and artists from Lodz. The workshops will take place from July to November 2014. The main aim of the project is to stimulate blind and visually-impaired young people, their parents and guardians in creative work. 

The project "Art-impulses" consists of two work modules: artistic and organizational. 

The artistic module is based on active participation in a series of workshops, ended with a proffesional theatre performance. The main aim of the workshops is to develop body awareness of the participants, to improve their orientation in space, and to teach them techniques of free and smooth motion, to give them selfconfidence and trust by working with others and working in the group. The workshop activities include methods of intensive development of the whole body and voice, and creative improvisation techniques. 

The organizational module is based on preparing the performance (first work-in-progress show in August, during the International Theatre Festival RETROPERSPEKTYWY 2014, second - premiere performance in October 2014.) The project participants will work on creating the script, costumes, and stage design for the performance. They will be also engaged in the work in CHOREA Theatre festival office, in newly opened cultural center - Art_Incubator in Art Factory in Lodz.

Through workshops based on working with the body, voice and partner, young people overcame their barriers and limitations, and they are breaking the stereotypes associated with functioning of the blind and visually impaired people in the society. 

"Art-Impulses" project is financed from the programe "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU".

more

Premiera performance'u "O miłości"

Premiera performance'u "O miłości"

29.03.2014
Fabryka sztuki w Łodzi

Zapraszamy na premierę performance'u "O miłości" Teatru CHOREA, w reżyserii Pawła Korbusa i Julii Jakubowskiej, w ramach Akcji Dotknij Teatru - łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, do Fabryki Sztuki w Łodzi.

data: 29 marca 2014
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, Akcja Dotknij Teatru - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

 

Słowo – emocja – ekspresja – uwolnienie
Artystyczna analiza miłości

O miłości można mówić bez końca. Artystyczna analiza współczesnego języka dotyczącego zagadnienia miłości, we wszystkich jej obliczach. Od wzniosłych emocji, motylków w brzuchu, afirmacji piękna i drugiego człowieka, przez internetowe strony porno, po zdrady, seks dla pieniędzy i różne oblicza perwersji, emocjonalnej i czysto fizycznej. Wypełniając ankietę i uzupełniając alfabet miłości uczestniczysz w naszym badaniu miłości, ale przede wszystkim współtworzysz performance.

Czy TA miłość może być czymś wspólnym dla ludzi o różnych światopoglądach, etyce, preferencjach seksualnych? Jakim językiem miłości posługują się skrajnie różni ludzie i co im to daje? Jak Łódź mówi o miłości? Jak performance mówi o miłości? Jak teatr mówi o miłości? Jak ja mówię? Uwolnienie języka miłości.

Zakładamy czynny udział widzów. Dialog w sprawie potrzeb, przyzwyczajeń i zaniechań . . . Marzenia, pragnienia, spełnienia.
Prowadzą – doświadczeni w sprawach miłości performerzy.

Alfabet miłości może zacząć się tak:
A – akt, akcja, afekt, anal
B – borsuczyć, biseksualizm, ból
C – całowanie, ciało, ciąża, cud
D – dążenie, dupa
E – emocja, erekcja
itd., itd...
Każdy może stworzyć swój własny alfabet miłości.
Z – zakochanie, zdrada, zamęt...

"O Miłości" - hybrydalna forma performatywna
Autorami projektu są: Julia Jakubowska i Paweł Korbus
Premiera: 29 marca 2014, Fabryka Sztuki w Łodzi, Akcja Dotknij Teatru - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

 

more

Archive

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.