Teatr CHOREA

ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

+48 506 103 207

chorea@chorea.com.pl


rezerwacja biletów: teatrchorea@gmail.com
rezerwacje warsztaty: chorea.warsztaty@gmail.com


Tomasz Rodowicz
Dyrektor Artystyczny Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi
Prezes Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA

Marzena Wspaniała
Księgowość

Anna Maszewska
Koordynacja i realizacja projektów
Koordynacja Międzynarodowego Festiwalu Retroperspektywy

Pola Amber
Koordynacja i realizacja projektów
Koordynacja finansowa Międzynarodowego Festiwalu Retroperspektywy

Joanna Chmielecka
Koordynacja i realizacja projektów
Strona www / Facebook / Warsztaty / Archiwum

Janusz Adam Biedrzycki
Koordynacja i realizacja projektów
Realizacja projektów "Brzydal", "Vidomi", "Ciemność", "Rój. Sekretne życie społeczne"

Joanna Filarska
Koordynacja i realizacja projektów
Koordynator Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi

Majka Justyna
Koordynacja i realizacja projektów

Małgorzata Lipczyńska
Realizacja projektów / Archiwum

Tomasz Krzyżanowski
Realizacja projektów
Kierownictwo muzyczne Chóru Teatru CHOREA

 

 

Działając w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych, przekazujemy poniższą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr CHOREA w Łodzi: 

  • Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajdą się w bazie danych oraz bazie osób otrzymujących newsletter informujący o bieżących wydarzeniach, akcjach i promocjach organizowanych przez Teatr CHOREA w Łodzi. Dane te będą przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych, tylko na potrzeby Teatru CHOREA, to jest w celu kształtowania oferty.

  • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Teatr CHOREA do czasu ich usunięcia, co nastąpi na Państwa ewentualny wniosek.

  • Teatr nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

  • Administratorem danych jest Teatr CHOREA w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, http://www.chorea.com.pl; 506 103 207; p.o. Inspektora Ochrony Danych w Teatrze CHOREA w Łodzi dostępny jest pod adresem, e-mail: chorea@chorea.com.pl.

  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a)

 

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.